Miền Nam

Miền Bắc

Miền Trung

Hướng dẫn vay vốn đối với khách hàng nợ nhóm 1, 2 ?

Vay vốn ngân hàng hiên tại là nhu cầu thường xuyên của tất cả khách hàng để phục vụ những nhu cầu tiêu dung , đầu tư ngắn hạn cho đến dài hạn . Việc trả nợ chậm là một yếu tố rất quan trọng quyết định khả năng được giải ngân của khoản vay . Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một vài ý niệm khách quan để khách hàng có thể chú ý để tránh được vấn đề này.


Vậy nợ xấu là gì ,nợ nhóm 1 ,2 ,3 là sao?
NHNN vừa ban hành Thông tư 24/2013/TT-NHNN quy định về việc phân loại tại sản có (sau đây gọi tắt là nợ) và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2014, quy định rõ, VDB thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản trả thay) theo 5 nhóm.

Cụ thể, Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đẩy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn; Nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi đã quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn đúng hạn.
Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Nợ đã quá hạn từ 10 đến 90 ngày; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.
Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; Nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không có đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.
Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần 2 quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai.
Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Nợ quá hạn trên 360 ngày; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần 2 quá hạn từ 30 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.
Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn và các trường hợp nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn; Quy định rõ những khoản nợ phải được phân loại theo quy định tại Thông tư này.
Cũng theo Thông tư, nợ xấu là nợ thuộc các nhóm 3,4,5; tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ giữa nợ xấu so với tổng nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5.
Vậy nợ nhóm nào có thể tiếp tục được vay tín chấp?
Đối với sản phẩm vay tín chấp là sản phẩm cho vay vốn dựa vào uy tín , vì thế lịch sử trả nợ là yếu tố được xét rất kỷ. Hiện tại các tổ chức tín chấp chỉ chấp nhận cho vay vốn đối với 2 đối tượng có lịch sử trả nợ chậm nhóm 1 và nhóm 2 với điều kiện là có lý do cụ thể.
Nếu tôi là khách hàng có lịch sử trả nợ chậm nhóm 1 và nhóm 2 là thế nào có thể vay tín chấp?
Nếu bạn là khách hàng có lịch sử trả nợ chậm thuộc nhóm 1 và nhóm 2 thì có thể xin quá trình đóng phí tại tổ chức vay trước đây và lý do trả nợ trể đi kèm vào hồ sơ vay tín chấp hiện tại để hoàn thành thủ tục vay vốn
Việc trả nợ chậm đôi lúc do những yếu tố khách quan khiến khách hàng bị xếp vào nhóm nợ xấu. Qua việc hướng dẫn vay vốn đối với khách hàng nợ nhóm 1,2 mong rằng các bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi nhóm trả nợ chậm, có thể hoàn thành những khoản vay mới để phục vụ những nhu cầu cuộc sống.

CẦN TƯ VẤN VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP GỌI NGAY
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Tỉnh Miền Bắc
Tỉnh Miền Trung
Tỉnh Miền Nam
Đăng ký vay nhanh
X