Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin
1. Về chính sách bảo mật
Vaynhanh24h tôn trọng và luôn tận tâm trong vấn đề bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật chúng tôi đưa ra nhằm giải quyết những thông tin cá nhân mà được gọi là dữ liệu, mà chúng tôi được phép thu thập. Chính sách bảo mật này sẽ không được áp dụng với các bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những đối tượng không phải là nhân viên, đại lý của chúng tôi, không nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Theo dõi chính sách
bảo mật để nắm được quyền lợi, trách nhiệm và phạm vi thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập và sử dụng.
2. Chính sách thu thập dữ liệu
Quý khách hàng khi truy cập vào website Vaynhanh24h.com của chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản, quy định theo chính sách bảo mật. Theo chính sách bảo mật những dữ liệu được thu thập sẽ bao gồm các thông tin khách hàng cung cấp cho hệ thống, gồm họ và tên, số điện thoại, email, thông tin về nơi sinh sống, số cmnd, thu nhập hàng tháng. Việc có cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng cung cấp thông tin đúng và đủ để chúng tôi thực hiện tốt quá trình mang tới dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
3. Chính sách sử dụng dữ liệu
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và thực hiện cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để dữ liệu riêng tư của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp:
·       Được quy định khác trong bản Chính sách bảo mật trên đây;
·      Thông tin bạn chúng tôi thu thập và chia sẻ được bạn chấp thuận, đồng ý chia sẻ;
·      Khi cần thông tin dữ liệu để đánh giá, kiểm tra mức độ phù hợp của bạn với các sản phẩm tài chính/bảo hiểm trên nền tảng của Vaynhanh24h. Thông tin cá nhân này cần thiết để mang tới cho bạn sản phẩm tốt nhất.
·      Khi chúng tôi cần xác nhận khả năng sử dụng dịch vụ tài chính/bảo hiểm của bạn bằng cách gửi các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp đến đối tác của chúng tôi;
·      Một dịch vụ do web của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
·      Theo các quy trình tuân thủ theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền;
·      Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng web này vi phạm Chính sách bảo mật, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình;
·      Khi website Vaynhanh24h được mua lại bởi một bên thứ ba, họ vẫn tiếp tục sử dụng dữ liệu trong phạm vi được quy định trong Chính sách bảo mật này.
Trong trường hợp mà bạn sử dụng liên kết trên website của chúng tôi để tiến hành truy cập các website khác, kính đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo mật quy định trên các website đó. Với những dịch vụ mà Vaynhanh24h yêu cầu bạn phải đăng ký, chúng tôi có thể sẽ gửi thông báo về sản phẩm dịch vụ về cho bạn thông qua thông tin bạn để lại.
Chúng tôi cam kết về việc bảo mật dữ liệu, không có trường hợp bán, trao đổi hay có sự tiết lộ những thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào không thuộc các trường hợp được quy định trên đây.
4. Chính sách về thu thập Cookies
Vaynhanh24h thiết lập và sử dụng Cookies nhằm cải tiến và nâng cao trải nghiệm của người dùng, duy trì các thiết lập cá nhân của người dung. Trường hợp trên website Vaynhanh24h có xuất hiện các quảng cáo, có thể thiết lập và truy cập Cookies trên máy tính của bạn và sẽ phụ thuộc vào các quy định, chính sách bảo mật của bên cung cấp quảng cáo đó.
Các bên quảng cáo sẽ không được truy cập vào Cookie của chúng tôi. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của bạn hay thông tin của các Cookie được gửi đến bởi các trang web khác. Cookie vô hại với hệ thống của bạn. Chúng tôi dùng Cookie để thống kê các trang thuộc hệ thống Vaynhanh24h mà các bạn đã truy cập và trong lần ghé thăm kế tiếp của bạn, bạn sẽ truy cập những trang đó nhanh hơn.
Bạn cũng có quyền từ chối tất cả các Cookie được gửi đến. Nếu bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của Vaynhanh24h cũng như các web khác sẽ không hoạt động tốt.
5. Chính sách biên tập thông tin, xoá tài khoản
Vaynhanh24h có thể cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang cấu hình cá nhân riêng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên lạc với quản trị. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn đàn, có thể tiếp tục nằm trên web của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa. Xin vui lòng đọc kỹ Quy định sử dụng để có thêm thông tin.
6. Chính sách thay đổi các điều
Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách bảo mật này nhằm đạt được sự phù hợp với điều kiện thực tế.
Chúng tôi sẽ có thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên website của chúng tôi hoặc gửi thông tin qua email bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
7. Chính sách từ chối đảm bảo
Dù chính sách bảo mật được chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn về việc sử dụng dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng để đáp ứng,
chúng tôi không bị buộc phải đảm bảo những tiêu chuẩn đó. Có thể xuất hiện
những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, trường hợp dẫn đến
việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm thông
tin luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
8. Sự đồng ý của người dùng
Khi là khách hàng sử dụng dịch vụ của Vaynhanh24h, có nghĩa là bạn đã chấp nhận với những điều khoản trong chính sách bảo mật được quy định tại đây. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Vaynhanh24h.
9. Thông tin liên hệ
Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với quản trị của website.

ĐĂNG KÝ VAY TÍN CHẤP NGÂN HÀNG
Nguồn thu nhập Tiền mặt Chuyển khoản Tự doanh
CẦN TƯ VẤN VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP GỌI NGAY
Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung
Đăng ký vay nhanh