Miền Nam

Miền Bắc

Miền Trung

Vay tiêu dùng công ty tài chính nhiều điểm đổi mới

Mới đây ngân hàng Nhà Nước ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN với các quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính nhằm từng bước nâng cao hiệu quả và sự phát triển bền vững, lành mạnh của loại hình vay vốn này. Điều mà người tiêu dùng quan tâm là những thay đổi mới gì sau khi thông tư 43 bắt đầu hiệu lực?

vay-tieu-dung-cong-ty-tai-chinh-nhieu-diem-doi-moi-01

*Về khái niệm

Khái niệm cho vay tiêu dùng được định nghĩa cụ thể trong thông tư này. Theo đó một hoạt động cho vay tiêu dùng được xác định khi:

- Khách hàng vay vốn là cá nhân

- Loại tiền vay là đồng Việt Nam

- Sử dụng vốn cho mục đích tiêu dùng như: mua hàng hóa, dịch vụ cho gia đình, học tập, đi du lịch, sửa chữa nhà ở,…

- Tổng dư nợ cho vay không vượt quá 100 triệu đồng với sản phẩm vay tín chấp trừ trường hợp cho vay mua ô tô có đảm bảo bằng tài sản.

* Về phương thức

- Đối với phương thức cho vay từng lần, công ty tài chính và khách hàng sẽ thực hiện thủ tục vay và kí kết hợp đồng vay tiêu dùng cho mỗi lần cho vay

- Đối với phương thức vay theo hạn mức, công ty tài chính và khách hàng phải xác định được mức dư nợ cho vay tối đa trong một khoảng thời gian nhất định.  Và mức dư nợ này phải phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng.

vay-tieu-dung-cong-ty-tai-chinh-nhieu-diem-doi-moi

* Về lãi suất

Các công ty tài chính được yêu cầu phải ban hành một khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn bộ hệ thống và trong từng thời kì.

Đối với mỗi sản phẩm cho vay tiêu dùng như vay theo lương, vay tiền mặt, vay qua thẻ đều ấn định mức lãi suất cho vay cao nhất và mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Ngoài ra, các yếu tố chi phí vốn, chi phí rủi ro cũng được tính toán đảm bảo cho quyền lợi của khách hàng và sự phát triển bền vững của các công ty tài chính nói riêng và hệ thống tài chính ngân hàng nói chung.

CẦN TƯ VẤN VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP GỌI NGAY
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Tỉnh Miền Bắc
Tỉnh Miền Trung
Tỉnh Miền Nam
Đăng ký vay nhanh
X