Miền Nam

Miền Bắc

Miền Trung

Không có hợp đồng lao động có đủ điều kiện vay theo lương ?

Điều kiện vay theo lương tại ngân hàng VPbank hiện nay quá đơn giản bởi chỉ cần bảng lương và giấy xác nhận công tác do công ty đóng dấu đỏ là đủ điều kiện vay theo hình thức tín chấp tại ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay cho vay tín chấp lại vấp phải nhiều trường hợp lợi dụng để làm giấy tờ giả để mong được vay vốn.

Hợp đồng lao động vay tín chấp

Hợp đồng lao động vay tín chấp cũng chưa đủ điều kiện mà cần thêm uy tín người đi vay

Theo một số tư vấn viên tại vaynhanh24h.com cho biết “Chúng tôi thấy trường hợp dùng xác nhận lương và xác nhận công tác rất hiếm đậu hồ sơ trừ khi trường hợp nơi cư trú của khách hàng là tại nhà và nhà có điều kiện sống tốt …”. Đúng vậy !, bởi dùng đơn xác nhận lương và xác nhận công tác rất dễ dàng và hiện nay còn có dịch vụ “đen” cũng tiếp tay hổ trợ cho người dân đi vay theo hình thức này. Người dân cũng nên cẩn thận bởi dịch vụ này lấy phí rất cao mà khả năng đậu hồ sơ hầu như cực kỳ thấp và không có khả năng khi cơ chế kiểm soát thẩm định tại ngân hàng VPbank ngày càng khó khăn. Và dùng đơn xác nhận lương và xác nhận công tác ngoài ngân hàng VPbank ra bạn cũng không thể vay được ở ngân hàng khác theo hình thức vay tín chấp.

Dùng xác nhận lương và xác nhận công tác chỉ có hiệu lực trong các trường hợp như nếu dùng xác nhận công tác thì cần phải có bảng lương ( thật ) của công ty, hoặc ngược lại dùng xác nhận lương thì phải có hợp đồng lao động ( thật ). Riêng khu vực tại Hà Nội thì ngoài các giấy tờ này ra thì yêu cầu phải cung cấp thêm BHYT mới đủ điều kiện vay theo lương.

Tóm lại đây là hình thức cho vay không thế chấp vì vậy uy tín người đi vay được đặt trên hết và thẩm định đậu hay không tùy thuộc vào bản thân khách hàng nhiều hơn là giấy tờ thực tế. Hiện nay nếu dùng HĐLĐ và bảng lương bạn có thể vay tại các tổ chức như VPbank, Prudential Finance./.

CẦN TƯ VẤN VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP GỌI NGAY
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Tỉnh Miền Bắc
Tỉnh Miền Trung
Tỉnh Miền Nam
Đăng ký vay nhanh
X