Miền Nam

Miền Bắc

Miền Trung

Báo cáo tổng kết 2013 BIDV lãi lớn

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố, năm 2013, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.311 tỷ đồng và sau thuế 4.065 tỷ đồng, tăng lần lượt 22,8% và 23,9% so với năm 2012.

Trong các hoạt động, thu nhập lãi thuần quý 4 đạt 4.199 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và cả năm tăng 6,5% đạt 14.069 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý 4 tăng 19,9% đạt 664 tỷ đồng và cả năm tăng xấp xỉ 15% với 2.456 tỷ.

 2014-bidv-lai

Hoạt động khác và kinh doanh chứng khoán đầu tư đều giúp BIDV có lãi lớn, trong đó lãi từ chứng khoán đầu tư là 924 tỷ đồng và hoạt động khác đạt 959 tỷ. Duy có hoạt động kinh doanh ngoại hối là giảm lãi so với năm trước, với quý 4 giảm 14,3% xuống 78 tỷ đồng và cả năm giảm một nửa xuống 163 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của BIDV năm 2013 đạt 11.846 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2012, riêng quý 4 tăng 10,3% đạt 3.764 tỷ đồng.

Đáng chú ý, BIDV đã tăng mạnh phần dự phòng rủi ro trong quý cuối năm vừa qua lên 2.514 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với 1.028 tỷ của cùng kỳ năm trước và cả năm phải trích lập 6.536 tỷ đồng dự phòng.

Kết quả là, dù kết quả kinh doanh tốt nhưng lợi nhuận trước thuế quý 4 vẫn giảm 2,7% và sau thuế giảm gần 1%. Tính cả năm, lợi nhuận của BIDV vẫn tăng xấp xỉ 23%.

Cũng theo báo cáo tài chính, huy động vốn khách hàng của BIDV năm 2013 đạt 339.135 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2012. Cho vay khách hàng tăng 15,03% đạt 391.036 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,86% trên tổng dư nợ.

Tổng tài sản của BIDV tăng 63.727 tỷ đồng, tương đương 13,1%, chủ yếu nhờ nguồn tiền cho vay khách hàng tăng hơn 51.100 tỷ đồng và khoản chứng khoán đầu tư tăng gần 20.000 tỷ đồng.

Theo : nganhang.org

CẦN TƯ VẤN VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP GỌI NGAY
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Tỉnh Miền Bắc
Tỉnh Miền Trung
Tỉnh Miền Nam
Đăng ký vay nhanh
X